Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đối lập về bằng chứng và mục đích của cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Biden

Các thành viên của lưỡng đảng bày tỏ quan điểm khác nhau về mục đích của cuộc điều tra đàn hặc và liệu các bằng chứng có ủng hộ cho việc tiến hành đàn hặc hay không.