Đảng đối lập của Sri Lanka họp mặt để thiết lập chính phủ mới trong bối cảnh hỗn loạn