Đảo Cyprus giới thiệu cảng biển ngầm cổ đại để thu hút khách du lịch