‘Đạo luật Để ông Trump Lên tiếng’ nhằm ngăn chặn các lệnh bịt miệng được đề xướng tại Hạ viện Hoa Kỳ

Dự luật này sẽ hạn chế đáng kể việc các thẩm phán ban hành lệnh bịt miệng.