Cựu TT Trump tiết lộ ông sẽ làm gì nếu thất bại trong cuộc tổng tuyển cử 2024

Cựu TT Donald Trump trả lời một câu hỏi về kết quả cuộc tổng tuyển cử 2024.