Đầu tư vào Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đang dần mất đi động lực