Đây là ngày mà cựu TT Trump phải ra trình diện trong vụ án Georgia