Sau những tiết lộ mới nhất của nghị viên Michael Chong, liệu Ottawa có hành động chống lại Bắc Kinh?