ĐCSTQ cảnh báo Úc về việc ủng hộ Đài Loan

Trung Quốc: Úc sẽ bị “đẩy tới bờ vực thẳm.”