ĐCSTQ cố gắng che giấu một thực tế tệ hại

Bởi vì Bắc Kinh chật vật để vượt qua những khó khăn kinh tế nên họ đã quyết định che giấu dữ liệu thanh niên thất nghiệp một cách ngớ ngẩn