ĐCSTQ gây áp lực buộc các quan chức Hoa Kỳ phải ủng hộ chính sách có lợi cho Bắc Kinh