ĐCSTQ kiến tạo một xã hội mới để kiểm soát ý chí của người dân thông qua dữ liệu