ĐCSTQ loại Hồng Kông khỏi danh sách quyên góp cho động đất bất chấp khoản viện trợ 3 tỷ USD