Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông Chris Patten: ĐCSTQ đang cố gắng viết lại lịch sử

Hôm 08/06, ông Chris Patten đã nói chuyện tại một buổi ra mắt trực tuyến bản dịch Hoa ngữ của cuốn sách mới ‘Nhật ký Hồng Kông’ (‘The Hong Kong Diaries’) của ông