ĐCSTQ thành lập phòng lực lượng vũ trang trong các doanh nghiệp lớn của nhà nước

Các nhà quan sát cho rằng việc thành lập phòng lực lượng vũ trang cho thấy ĐCSTQ đang chuẩn bị cho chiến tranh khi tình trạng bất ổn trong nước ngày càng gia tăng.