ĐCSTQ thanh lọc các giám đốc công ty địa ốc hàng đầu trong năm 2023 khi địa ốc Trung Quốc gặp khó khăn