PHÂN TÍCH: Các nhà phát triển địa ốc của Trung Quốc đối diện với áp lực trả nợ vào năm 2024