ĐCSTQ thắt chặt kiểm soát xuất cảnh trong bối cảnh số lượng công dân chạy khỏi Trung Quốc gia tăng mạnh

ĐCSTQ được cho là đã thắt chặt kiểm soát việc đi ra ngoại quốc của công dân Trung Quốc để giữ thể diện khi rất nhiều người đang bỏ chạy.