Tổ chức nhân quyền đánh dấu năm thứ 7 học viên Pháp Luân Công người Canada bị giam giữ ở Trung Quốc