ĐCSTQ vận động các nước ca ngợi thành tích nhân quyền của mình trước cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc