ĐCSTQ xóa lời bình luận của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao về vụ việc của ông Tần Cương