Phải chăng ông Tập Cận Bình của Trung Quốc đang đánh mất thiên mệnh?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy người cộng sản này đang mất đi thiên mệnh