Đề nghị cấp bằng sáng chế cho phòng thí nghiệm Vũ Hán và sử dụng bí danh là những gì các nhà khoa học bị sa thải khỏi phòng thí nghiệm Winnipeg đang làm ở Trung Quốc