Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott hy vọng người dân sẽ thoát khỏi ‘sự thống trị của chế độ cầm quyền ĐCSTQ

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott nói rằng ông hy vọng theo thời gian, người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi chế độ cộng sản ở Trung Quốc.