Đến A Lý Sơn ngắm hoa anh đào về đêm, đuổi theo biển mây và dải Ngân Hà