Nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người chăn gia súc Mông Cổ thể hiện kỹ năng chăn ngựa điêu luyện trong Lễ hội Mùa Đông hùng tráng