Hoa Kỳ: Đến nay mới chỉ có một trạm sạc xe điện được xây theo cam kết chi tiêu trị giá 7.5 tỷ USD vào việc nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng sạc của TT Biden

Tòa Bạch Ốc cho biết trạm sạc xe điện đầu tiên của Hoa Kỳ được xây dựng bằng nguồn vốn từ chương trình trị giá 7.5 tỷ USD theo luật cơ sở hạ tầng năm 2021 cuối cùng đã hoàn thành.