Nhà máy phong năng ngoài khơi lớn của Hoa Kỳ cung cấp nguồn điện đầu tiên cho lưới điện

Một tua-bin duy nhất của dự án Vineyard Wind đã đi vào hoạt động và cung cấp dòng điện đầu tiên cho lưới điện ở vùng New England.