DHS giải tán nhóm chuyên gia phủ nhận câu chuyện về máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden

Một tổ chức bất vụ lợi theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống đã đệ một đơn kiện cáo buộc sự thiên vị chính trị cực đoan, mà theo sau đó, cơ quan liên bang này đã giải tán nhóm cố vấn chính trị đó.