‘Địa chấn giao dịch theo thuật toán’: Trung Quốc áp đặt hạn chế lên quỹ đầu tư định lượng để nâng cao niềm tin thị trường