Dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc: Xem COVID-19 như bệnh cảm cúm, ĐCSTQ dùng chính trị để giải quyết vấn đề y tế