Trung Quốc: Tình hình dịch bệnh tiếp tục ‘nóng’ lên