Dịch bệnh nghiêm trọng ở Bắc Hàn, ông Kim Jong-un trừng phạt nhiều quan chức