Tin tổng hợp chiều 1/5: Nữ sinh Sài Gòn được hơn 10 đại học Hoa Kỳ cấp học bổng, Thương vụ Việt Nam phản đối doanh nghiệp Hoa Kỳ đăng ký nhãn hiệu gạo ST25