Hàng nghìn người tụ họp ở Đài Bắc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới