Tin tổng hợp chiều 5/5: Năm 2021 Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp 5-6 cơn bão, chưa xác định nguồn lây Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương