Diễn đàn Halifax kêu gọi các nền dân chủ ‘sát cánh cùng nhau’ trong vấn đề Trung Quốc