Điện Kremlin: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân ‘là nghiêm trọng, và có thật’