Diễn viên Leonardo DiCaprio: Nhà tài phiệt có liên hệ với ĐCSTQ dự định quyên góp 30 triệu USD cho chiến dịch của ông Obama