Báo cáo: Các chính trị gia Canada ký tên vào thư gửi quan chức ĐCSTQ, cam kết quảng bá hình ảnh của Bắc Kinh trong chống dịch COVID