Điều có thể xảy ra khi một thẩm phán được yêu cầu ngăn cản ông Trump lên tiếng