Điều gì sẽ xảy ra khi các ngân hàng trung ương cố gắng thắt chặt tiền tệ?