Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng USD sụp đổ?

Đó sẽ là cú nhử mồi vĩ đại nhất trong lịch sử