Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ sẽ không hạn chế quyết định tham gia BRICS của các nước đối tác