Điều tra mới về tập đoàn Ant ​​của ông Jack Ma thể hiện sự trở lại của chính sách đàn áp nhiều hơn