DNC đầu tư 2 triệu USD để thắng các cuộc tranh cử ít quan trọng hơn tại 11 tiểu bang

Đảng Dân Chủ sẽ tìm cách phá vỡ thế đại đa số ở tiểu bang của Đảng Cộng Hòa. Chủ tịch DNC cho biết: ‘Chúng tôi hiện đang đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng và giành chiến thắng lớn cho các vị trí quan trọng lẫn ít quan trọng hơn trên lá phiếu.’