Doanh nhân Trung Quốc: Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là tin vào ĐCSTQ