Doanh số bán vi mạch bán dẫn giảm mạnh ở Trung Quốc, đẩy ngành công nghiệp toàn cầu vào đà suy thoái