Doanh thu từ dầu mỏ của Nga tăng 50%, bất chấp các lệnh trừng phạt