Độc giả: Bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ mang thông điệp hy vọng